„ECO EXPO 2019”. 11. i 12. april 2019. Beograd.

Vreme je za novi međunarodni sajam ekologije i zaštite životne sredine „ECO EXPO 2019”.
11. i 12. april 2019. Beograd.
 
POGLAVLJE XXVII – KUDA DALJE, glavna je tema ovogodišnjeg sajma, u okviru koga će se održati i Konferencija sa sledećim tematskim celinama:
1. Klimatske promene, scenariji mere adaptacije;
2. Energetika i Životna sredina;
3. Vode – Vodoprivreda, kvalitet voda (prečišćavanje pitkih i otpadnih voda);
4. Otpad i sekundarne sirovine;
5. IT i Životna sredina („Zelena mreža“) u funkciji unapređenja privrede i
6. Finansiranje projekata u oblasti životne sredine
 
Svoje učešće možete prijaviti na mejl: info@pkzs.rs ili telefonom: 011/6556-330
 
Više informacija: www.pkzs.rs
 
Vidimo se!