„ECO EXPO 2019” – ПОГЛАВЉЕ XXVII – КУДА ДАЉЕ?

„ECO EXPO 2019” – ПОГЛАВЉЕ XXVII – КУДА ДАЉЕ?
 
Привредна Комора Зелене Србије, основана ради остваривања циљева у области заштите животне средине, енергетике, зелене градње, унапређења управљања отпадом и одрживе пољопривреде, организује “ECO EXPO 2019“ МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, у априлу 2019. године.
 
Упоредо са сајамском манифестацијом одржаће се и Конференција, са међународним учешћем “ПОГЛАВЉЕ XXVII – КУДА ДАЉЕ”, са темама које ће бити организоване у форми шест панела и то:
 
1. Климатске промене, сценарији мере адаптације;
2. Енергетика и Животна средина;
3. Воде – Водопривреда, квалитет вода (пречишћавање питких и отпадних вода);
4. Отпад и секундарне сировине;
5. ИТ и Животна средина („Зелена мрежа“) у функцији унапређења привреде и
6. Финансирање пројеката у области животне средине
 
Своје учешће можете пријавити на мејл: info@pkzs.rs или телефоном: 011/6556-330
 
Више информација можете пронаћи на увек ажурном сајту: www.pkzs.rs