ECO EXPO 2019. – Sajam ekologije i zaštite životne sredine u Beogradu 15. i 16. aprila

Organizatori Konferencije koja će se održati u okviru sajamske manifestacije su Privredna Komora Zelene Srbije i NVO Zelena Eko Planeta.

Suorganizatori su Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije i Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda.

Ciljevi Konferencije koja će se održati u okviru sajamske manifestacije su:

Pokrenuti diskusiju o važnosti pregovaračkog poglavlja 27 u okviru pregovora o pristupanju EU.

Jačanje stručne i logističke podrške pregovaračkoj poziciji Republike Srbije u okviru pregovaračkog procesa.

Pokretanje pitanja usaglašavanja postojećih strategija i njihovih Programa realizacije sa rezultatima Pariskog sporazuma i našeg pristupanja EU.

Podrška pri definisanju odgovarajućih politika koje će biti zasnovane na činjenicama i dobroj upućenosti u situaciju, saradnjom sa partnerima iz privrede i sektora civilnog društva.

Proces pristupanja EU (zakonodavstvo u oblasti klimatskih promena i usaglašavanje sa merama za ublažavanje klimatskih promena), kroz proces konsultacija sa privednim subjektimna i sektorom civilnog društva.

Uspostavljanje potpornih struktura pri Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije koje se odnose na temu logističke i stručne pomoći partnera iz privrede i sektora civilnog društva.u okviru uspešne realizacije pregovaračkog poglavlja 27 u okviru pregovora o pristupanju EU.

Indentifikacija i promovisanje održivih finansijskih modela koji bi (uspešno) podržali i doprineli uspešnoj realizaciji obaveza koje proističu iz pristupanja EU I POGLAVLJE 27.

Uključivanje zainteresovanih strana iz privrede i sektora civilnog društva i podrška međuinstitucionalnoj i međusektorskoj saradnji.

Skretanje pažnje šire javnosti na značaj (i) pregovaračkog poglavlja 27 u okviru pregovora o pristupanju EU.

Očekujemo i Vas!
ULAZ SLOBODAN!