Smanjenje zagađenosti bi donelo EU 183 mlrd. EUR

Ukoliko se usvoje inovativne tehnološke mere za smanjenje količine smoga tokom narednih sedam godina, građani EU uštedeće 183 milijardi evra.
 
To je pokazalo poslednje istraživanje kompanije InnoEnergy, evropskog pokretača za održivu energiju, koje je podržao Evropski Institut za inovacije i tehnologiju, saopšteno je iz te kompanije.
 
Većina smoga u Zapadnoj Evropi dolazi od prevoza, dok u Istočnoj Evropi zagađenje uglavnom proizvodi grejna mreža. Probleme sa zdravljem kao posledicu udisanja štetnih gasova imaju najviše deca uzrasta do pet godina.
 
Diego Pavia, izvršni direktor kompanije InnoEnergy ističe da je šokantno da sa današnjim stepenom tehnološkog razvoja smog i dalje predstavlja toliki rizik za zdravlje stanovništva.
 
“Ovaj izveštaj predstavlja upozorenje na koje bi svi trebalo da obrate pažnju. Veoma je važno da se Evropa uhvati u koštac sa izazovom obezbeđivanja čistog vazduha zbog zdravlja ljudi, ali i zbog zdravlja ekonomije. U InnoEnergy-u volimo da se direktno suočavamo sa problemima i ovo nije izuzetak. Ne samo da radimo na daljem istraživanju kako bismo pronašli praktična rešenja, već takođe aktivno tražimo prilike za podršku ambicioznim preduzetnicima sa planom da stanu na put zagađenju prouzrokovanom smogom”, kaže Pavia.
 
Prema poslednjim podacima Svetske zdravstvene organizacija (SZO) svake godine u Srbiji zbog zagađenja vazduha prerano umre više od 5.400 ljudi.
 
Analiza uticaja kvaliteta vazduha na zdravlje ljudi u periodu od 2010. do 2015. godine, uz pomoć najsavremenijeg softvera SZO, pokazala je da povećana količina emisije štetnih supstanci u vazduhu direktno utiče na povećanu smrtnost građana. Urađena su istraživanja o uticaju na zdravlje azot dioksida (NO2) i ozona (O3), a u 11 gradova, kao i analiza koliko emisija suspendovanih čestica (PM10) u vazduhu utiče na zdravlje.
 
Zaključak stručne javnosti je da ukoliko bi zagađenje tim česticama smanjili za 10 mikrograma po metru kubnom broj smrtnih slučajeva bi se prepolovio, navodi se u saopštenju.